SEMINAR ZA ATLETSKE SUDIJE

Atletski savez Beograda i Sudijska organizacija ASB, u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, održaće u sredu 30. maja 2012. godine s početkom u 16:00 časova, Seminar za atletske sudije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Ulica Blagoja Parovića 156, Beograd.

Program Seminara:
Suđenje na atletskim takmičenjima po grupama disciplina.

Predavači i teme:
1. “Trčanje i skokovi”
profesor docent dr Irina JUHAS,
2. “Opšti deo i organizacija takmičenja”
g-đa Olga ACIĆ, međunarodni atletski sudija,
3. “Hodanje i trčanje van stadiona”
dr Vesna REPIĆ, doktor nauka u oblasti fizičke kulture,
4. “Bacanja”
g-din Boža TOMIĆ, međunarodni atletski sudija.

Rukovodilac Seminara je predsednik SO ASB mr Milorad Živanović
Članovi Ispitne komisije su predavači dr Irina Juhas, g-đa Olga Acić, dr Vesna Repić i g-din Boža Tomić.
Predsednik Ispitne komisije je g-din Nebojša Zdravković, predsednik Zajednice atletskih sudija Srbije.
Prijave slati na e-mail: atletskisavezbeograda@gmail.com ili na fax: 011/2658564. Moguće je prijavljivanje na licu mesta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply