ALEKSANDRA RUS GLIGIĆ NOVI GENERALNI SEKRETAR ATLETSKOG SAVEZA BEOGRADA

Na danas održanoj Redovnoj sednici godišnje Skupštine Atletskog saveza Beograda, uz prisustvo 25 od 34 delegata jednoglasno su usvojene sledeće Odluke:

  1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine ASB od 14. februara 2018. godine
  2. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem i Izveštajem Nadzornog odbora
  3. Odluka o usvajanju Programa rada rada i Finansijskog plana za 2019. godinu
  4. Odluka o usvajanju novog Statuta
  5. Odluka o usvajanju predloga o novom generalnom sekretaru ASB
  6. Odluka o usvajanju predloga o novom potpredsedniku ASB

Takođe, konstatovana je ostavka bivšeg generalnog sekretara Nikole Penića, dok je na predlog predsednika Dejana Šuputa za novog generalnog sekretara ASB izabrana bivša državna rekorderka Jugoslavije u disciplini 400m sa preponama, aktuelni direktor najuspešnijeg atletskog kluba u Beogradu Partizan 1945, g-đa Aleksandra Rus Gligić. Aleksnadra je obavljala funkciju potpredsednika ASB u poslednjih 6 godina. Za novog člana UO ASB izabrana je Milena Vujadinović.