Entries by atletski savez beograda

ALEKSANDRA RUS GLIGIĆ NOVI GENERALNI SEKRETAR ATLETSKOG SAVEZA BEOGRADA

Na danas održanoj Redovnoj sednici godišnje Skupštine Atletskog saveza Beograda, uz prisustvo 25 od 34 delegata jednoglasno su usvojene sledeće Odluke: Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine ASB od 14. februara 2018. godine Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem i Izveštajem Nadzornog odbora Odluka o usvajanju Programa rada rada i Finansijskog […]