ATLETSKI SAVEZ BEOGRADA POKRENUO INICIJATIVA IZGRADNJE NACIONALNOG ATLETSKOG STADIONA!

Na predlog generalnog sekretara Aleksandre Gligić,  Atletski savez Beograda je na redovnoj skupštini Atletskog saveza Srbije 26. juna 2019. godine pokrenuo inicijativu za izgradnju Nacionalnog atletskog stadiona. Ovaj predlog jednoglasno je usvojen.

Slike preuzete sa zvanične facebook stranice Atletskog saveza Srbije.