NAJAVA OTVORENOG PRVENSTVA BEOGRADA ZA JUNIORE/KE I PIONIRE/KE

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvo Sekretarijata za sport i omladinu održaće se Otvoreno prvenstvo Beograda za starije juniore/ke i Otvoreno prvenstvo Beograda za starije pionire/ke 6/7. maja 2023. godine. Takmičenje će se realizovati na stadionu pored Atletske dvorane.

Raspis za takmičenje Otvoreno prvenstvo Beograda za starije juniore/ke možete pogledati ovde.

Raspis za takmičenje Otvoreno prvenstvo Beograda za starije pionire/ke možete pogledati ovde.

NAJAVA PROLEĆNOG PRVENSTVA BEOGRADA ZA ATLETSKE ŠKOLE A, B, C

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvo Sekretarijata za sport i omladinu održaće se Prolećno prvenstvo Beograda za atletske škole 6/7. maja 2023. godine. Takmičenje će se realizovati na stadionu pored Atletske dvorane.

Raspis za takmičenje možete pogledati ovde.

Prolećno prvenstvo Beograda u krosu

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu održaće se u nedelju 02.04.2023. godine Prolećno prvenstvo Beograda u krosu. Kros će se održati u parku iznad hale Aleksandar Nikolić.

Raspis možete preuzeti ovde.

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI KLUBOVA

Na 15. sednici Upravnog odbora Atletskog saveza Beograda doneta je Odluka da se raspiše Konkurs za programske aktivnosti klubova članova Atletskog saveza Beograda, koji možete preuzeti ovde.  Aplikacioni obrazac za dobijanje sredstava na osnovu gore pomenutog Javnog konkursa možete preuzeti ovde, a obrazac Izveštaja o utrošenim sredstvima možete preuzeti ovde.

REZULTATI PRVENSTVA BEOGRADA U DVORANI ZA ATLETSKE ŠKOLE A, B, C

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu održano je Prvenstvo Beograda u dvorani za atletske škole A, B, C 04.03.2023. godine u Atletskoj dvorani na Banjici.

Nezvanične rezultate možete pogledati ovde.

NAJAVA OTVORENOG PRVENSTVA BEOGRADA ZA MLAĐE JUNIORE/KE

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu ASB održaće se Otvoreno prvenstvo Beograda za mlađe juniore/ke 12.02.2023. godine u Atletskoj dvorani na Banjici (Bulevar Oslobođenja 54).

Raspis možete pogledati ovde.

Liste takmičara i startne liste pratiće se preko opentrack sistema.

REZULTATI OTVORENOG PRVENSTVA BEOGRADA ZA MLAĐE PIONIRE/KE

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu u nedelju 22.01.2023. godine održano je Otvoreno prvenstvo Beograda za mlađe pionire/ke u Atletskoj dvorani na Banjici.

Nezvanične rezultate sa takmičenja možete pogledati ovde.

REZULTATI OTVORENOG PRVENSTVA BEOGRADA ZA STARIJE JUNIORE/KE

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu u subotu 21.01.2023. godine održano je Otvoreno prvenstvo Beograda za starije juniore/ke u Atletskoj dvorani na Banjici.

Zvanične rezultate sa takmičenja možete pogledati ovde

REZULTATI OTVORENOG PRVENSTVA BEOGRADA ZA STARIJE PIONIRE/KE

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu u nedelju 15.01.2023. godine održano je Otovreno prvenstvo Beograda za starije pionire/ke u Atletskoj dvorani na Banjici.

Zvanične rezultate sa takmičenja možete pogledati ovde.

REZULTATI OTVORENOG PRVENSTVA BEOGRADA ZA SENIORE/KE

U organizaciji Atletskog saveza Beograda, u subotu 14.01.2023. godine održano je Otovreno prvenstvo Beograda za seniore/ke u Atletskoj dvorani na banjici.

Zvanične rezultate sa takmičenja možete pogledati ovde.