VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA LICENCIRANE SUDIJE

Atletski savez Beograda organizuje sastanak svih licenciranih sudija radi unapređivanja rada sudijske organizacije Atletskog saveza Beograda, kao i zbog razmatranja drugih pitanja koje su vezane za rad ove organizacije.
Sastanak će se održati u petak 15.11.2019. godine sa početkom od 18 časova u prostorijama Atletske dvorane na Banjici.