OBAVEŠTENJE – UREDBA

Obavestavamo atletske klubove da je Vlada Republike Srbije u petak, 27.11.2020. godine, donela Uredbu o utvrdjivanju programa finansijske podrske sportskim organizacijama u otezanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS -CoV-2. Uredbu mozete preuzeti na ovom linku  http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/144/2/reg.
Ono sto je vazno naglasiti je da svi atletski klubovi koji ispunjavaju uslove iz clana IV Uredbe mogu da podnesu zahtev za dobijanje finansijske pomoci do 03.12.2020. godine, a za namene koje su takodje opredeljene u Uredbi, clanom III.
Prvu proveru ispunjenosti uslova vrsi Srpski Atletski Savez kao nacionalni savez, a konacnu odluku o dodeli sredstava donose strucne sluzbe Sektora za sport i sekretarijat Ministarstva omladine i sporta. Srspski Atletski Savez je uputio dopis atletskim klubovima za apliciranje za pomenuta sredstva, postupajuci u skladu sa clanom V pomenute Uredbe.
Molimo Vas da pazljivo pogledate Uredbu i da ukoliko ispunjavate trazene uslove aplicirate za dodelu novcanih sredstava, obzirom da je u ovoj teskoj situaciji u kojoj se atletika i ceo sport nalazi, nuzno potrebno obezbediti finansijska sredstva. Uredbom je predvidjeno da maksimalno osam sportskih organizacija moze ostvariti pravo na novcanu pomoc po grani sporta u individualnim sportovima. Smatramo da bi svi atletski klubovi koji ispunjavaju kriterijume iz Uredbe, trebalo da apliciraju za sredstva.
Zahvaljujemo Vladi Republike Srbije, a posebno Ministarstvu omladine i sporta na obezbedjivanju istorijske visine novcanih sredstava koja ce biti plasirana u srpski sport, a sto treba da olaksa finansijsku krizu koja je nastala usled epidemije virusa Kovid 19.